การจัดส่งสินค้า: ประกอบคอมฯ ส่งด่วน 5 ชั่วโมง

ประกอบคอมพิวเตอร์ ส่งด่วน 5 ชั่วโมง นับจากเวลาได้รับ SMS
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี ทุกอำเภอ
สมุทรปราการ เฉพาะ อ.เมือง, อ.พระประแดง, อ.บางพลี
อยุธยา เฉพาะ อ.เมือง, อ.บางปะอิน, อ.บางไทร, อ.ลาดบัวหลวง, อ.วังน้อย
สมุทรสาคร เฉพาะ อ.เมือง, อ.กระทุ่มแบน
นครปฐม เฉพาะ อ.เมือง, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล, อ.สามพราน
ราชบุรี เฉพาะ อ.บ้านโป่ง
สุพรรณบุรี เฉพาะ อ.สองพี่น้อง
สมุทรสงคราม เฉพาะ อ.บางคนที
ฉะเชิงเทรา เฉพาะ อ.บางน้ำเปรี้ยว
สระบุรี เฉพาะ อ.หนองแค
นครนายก เฉพาะ อ.องครักษ์
กรณีชำระเงินหลัง 13.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
  • จำกัดจำนวนชุดประกอบฯไม่เกิน1ชุดต่อ1บิล
  • บริการเสริมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะรายการสั่งซื้อหมวด "Computer Hardware DIY" และในรายการสั่งซื้อจำเป็นต้องมีสินค้าประเภท CPU, Mainboard และ COMPUTER CASE
  • หากมีสินค้าในหมวดอื่นหรือมีรายการสั่งสินค้าประกอบคอมฯเกินจำนวน1ชุดต่อ1บิลตามเงื่อนไข หากมีสินค้าในหมวดอื่นหรือมีจำนวนสินค้าเกินจำนวนที่กำหนดจะไม่สามารถเลือกบริการเสริม BUILD IT FIVE นี้ได้ แต่ท่านจะยังสามารถเลือกประกอบคอมแบบจัดส่งธรรมดาได้
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
  • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 5 ชม.
  • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
  • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า 
  • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า  เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา  ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด  เป็นต้น
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 5 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ตามข้อ3)