รายละเอียดและเงื่อนไข Fast24น. จัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง
(เมื่อสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินภายใน 18.00-24.00น.)

รายละเอียดและเงื่อนไข Fast24น. จัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง (เมื่อสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินภายใน 18.00-24.00น.)

 1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
  • สินค้าหมวด Gaming Chair, Rack, Cable หมวด CCTV accessories, Air Conditioner, Nas, จอสกรีน หมวด Projector และสินค้า By Order ไม่สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่ง "รับสินค้าภายใน 3 ชม.(Fast24น.)" ได้ แต่ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งอื่นได้
  • บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์, Cash2Coins, ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต, ชำระด้วย e-Payment (ธนาคารกรุงศรีฯ) และพร้อมเพย์ เมื่อสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ online.advice.co.th ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 2. พื้นที่จัดส่ง กทม. และนนทบุรี โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
  • กทม ทุกเขต
  • นนทบุรี เฉพาะ อ.บางกรวย, อ.บางใหญ่, อ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี
  • ปทุมธานี เฉพาะ อ.เมืองปทุมธานี, อ.ธัญบุรี (ต.ประชาธิปัตย์), อ.คลองหลวง (ต.คลองหนึ่ง และต.คลองสอง), อ.ลำลูกกา (ต.คูคต และต.ลาดสวาย) และ อ.สามโคก (ต.บางเตย และต.สามโคก)
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 18.00-24.00น. (ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด) นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อและชำระเงิน นอกวันและเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกและใช้บริการจัดส่งนี้ได้ แต่ยังสามารถเลือกบริการจัดส่งอื่นได้ตามปกติ
 4. จัดส่งฟรีภายใน 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 18.00-24.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด)
 5. บริการนี้เป็นการขยายเวลาจัดส่งสินค้าภายใน 3ชั่วโมง จันทร์-อาทิตย์ (Fast24น.) ในช่วงการสั่งซื้อ18.00-24.00น.***ไม่มีเงื่อนไขการชดเชยเงินกรณีใดๆทั้งสิ้น***
 6. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 7. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และหมวดสินค้าที่บริษัทกำหนด (หากในกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหมวดที่กำหนดไว้ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกจัดส่งบริการนี้ได้)
 8. ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล รวมถึงตึก/อาคารที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 3 ชั้นและสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่หรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ** บริษัท จะไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ภายใน 3ชม. (กรณีลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินภายในช่วงเวลา 18.00-24.00น.(จันทร์-เสาร์)/9.00-24.00น.(อาทิตย์) อันเนื่องมาจาก
  • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบ “รับสินค้าภายใน 3 ชม.(Fast24น.)”
  • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ ชำระเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
  • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
  • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • กรณีที่ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง และภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมได้ต่อการจัดส่งสินค้า
  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านในเวลาทำการถัดไปแทนตามเงื่อนไขของบริการ Fast24น.