การจัดส่งสินค้า: ส่งด่วนภายใน 5 ชั่วโมง

ส่งด่วน 5 ชั่วโมง นับจากเวลาได้รับ SMS
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี ทุกอำเภอ
สมุทรปราการ เฉพาะ อ.บางเสาธง
อยุธยา เฉพาะ อ.เสนา, อ.บางบาล, อ.ลาดบัวหลวง, อ.อุทัย
สมุทรสาคร เฉพาะ อ.บ้านแพ้ว
นครปฐม เฉพาะ อ.กำแพงแสน, อ.บางเลน, อ.ดอนตูม
ราชบุรี เฉพาะ อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ.บางแพ
สุพรรณบุรี เฉพาะ อ.บางปลาม้า, อ.อู่ทอง
สมุทรสงคราม เฉพาะ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา เฉพาะ อ.เมือง, อ.บางปะกง, อ.บ้านโพธิ์
สระบุรี เฉพาะ อ.เมือง, อ.วิหารแดง, อ.หนองแซง
นครนายก เฉพาะ อ.เมือง, อ.บ้านนา
ชลบุรี เฉพาะ อ.เมือง, อ.ศรีราชา, อ.บ้านบึง, อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม
กรณีชำระเงินหลัง 15.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
  • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 5 ชม.
  • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
  • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า 
  • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า  เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา  ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด  เป็นต้น
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 5 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า