รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 5 ชั่วโมงรายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 5 ชั่วโมง

 1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 11 จังหวัด เฉพาะเขต ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
  • ฉะเชิงเทรา
   เฉพาะ อ.บางปะกง อ.เมือง และ อ.บ้านโพธิ์
  • ชลบุรี
   เฉพาะ อ.เมือง อ.บางละมุง อ.ศรีราชา และ อ.พานทอง
  • นครนายก
   เฉพาะ อ.เมือง และอ.บ้านนา
  • นครปฐม
   เฉพาะ อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม และอ.บางเลน
  • พระนครศรีอยุธยา
   เฉพาะ อ.เสนา อ.บางบาล อ.ลาดบัวหลวง และ อ.อุทัย
  • ราชบุรี
   เฉพาะ อ.โพธาราม อ.ดำเนินสะดวก และ อ.บางแพ
  • สมุทรปราการ
   เฉพาะ อ.บางเสาธง
  • สมุทรสงคราม
   เฉพาะ อ.เมือง
  • สมุทรสาคร
   เฉพาะ อ.บ้านแพ้ว
  • สระบุรี
   เฉพาะ อ.เมือง อ.วิหารแดง และ อ.หนองแซง
  • สุพรรณบุรี
   เฉพาะ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และ อ.อู่ทอง
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-13.00 น.นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 13.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
 4. จัดส่งฟรีภายใน 5 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
 5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 5 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
  ** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
  • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 5 ชม.
  • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
  • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า 
  • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า  เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา  ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด  เป็นต้น
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 5 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงิน มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
 7. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร
 9. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7 - 14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี ** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)