นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

นโยบายการรับประกันสินค้า
** เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว โปรดรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าและแพ็คเกจในช่วงระยะของการเปลี่ยนคืนตัวใหม่
** ทางบริษัทเป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด จึงใคร่ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ทางบริษัทฯขอดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรับประกันแบ่งเป็น2กรณีดังนี้
 1. กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่
  ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน14วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไปและส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน7-10วันทำการ

  **ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทภายนอก และสินค้าที่รับประกันไม่ถึง 1 ปี รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงจำพวกกล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย (อุปกรณ์ต่อพ่วง : อาทิ UPS จอ LCD , มอนิเตอร์ , สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์,กล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย ) ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 14 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้จะต้องส่งให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเท่านั้น และการพิจารณาเปลี่ยนคืนหรือซ่อมคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้ผลิตเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนสินค้าใหม่จากสต๊อกให้ลูกค้าได้เองเหมือนสินค้าประเภทอื่นได้ในทันที
  เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท PRINTER
  สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นอาทิ เช่น ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น PRINTER ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 14 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) ไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากกรณีพบสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯจะเป็นตัวแทนฝากส่งเคลมสินค้าให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจเช็คเท่านั้น ทั้งนี้ดุลยพินิจการเปลี่ยนหรือซ่อมคืนขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตเท่านั้น

  *กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 14 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยรุ่นใกล้เคียงกันนั้น หากลูกค้ายินยอม ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
  กรณีสินค้ายังอยู่ในระยะเปลี่ยนคืน14วัน กรุณาจัดส่งสินค้ากลับมาที่ advice เท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขการเคลมเปลี่ยนสินค้านี้ เป็นนโยบายการบริการของทางบริษัท จึงต้องจัดส่งกลับมาที่บริษัทฯที่ลูกค้าสั่งซื้อไปเท่านั้น หากลูกค้านำไปส่งที่ศูนย์บริการหรือส่งผ่านช่องทางอื่นก่อน จะเป็นการเคลมปกติของศูนย์บริการไม่ใช่การเคลมเปลี่ยนตัวใหม่จากบริษัทเรา อาจไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่คืน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี
  ** การนำส่งปริ้นเตอร์ที่ติดแท็งค์จากโรงงาน จะต้องทำการเก็บน้ำหมึกออกจากแท็งค์ เพื่อป้องกันน้ำหมึกหกออกจากแท็งค์ **

 2. กรณีเคลมปกติ
  ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน14วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ทางบริษัทฯจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-30วันทำการ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ และความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ แต่ถือเป็นความผิดปกติตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนด หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้ (ทั้งที่ตัวสินค้าและแพ็คเกจสินค้า)
 • อุปกรณ์เสริมเสีย เช่น สาย USB , สายชาร์ท ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ เป็นต้น (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนหากไม่แน่ใจ) บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่กรณีอยู่ในระยะเวลา 14 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) โดยท่านต้องส่งคืนพร้อมสินค้า กล่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย หากหลังจาก 14 วันไปแล้ว ไม่รับประกันเปลี่ยนทุกกรณี
 • การรับประกันแบบ Limited Life Time คือการให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
 • เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก
เงื่อนไขการคืนสินค้าที่สั่งผิด
สินค้าต้องซื้อจาก Advice online เท่านั้น (ต้องสามารถตรวจสอบได้และมีข้อมูลตรงกัน อ้างอิงจากวอยสติ๊กเกอร์ advice รับประกันสินค้าที่ติดไปที่ตัวสินค้าหรือแพ็คเกจ และบิลใบกำกับภาษีที่บริษัทออกให้)
 • ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าไม่มีอาการเสีย/มีความผิดปกติใดๆที่มาจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน (หากมีเหตุจำเป็นในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุข้างต้น ทางบริษัทมีการหักค่าเสียโอกาสการขาย5% จากมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นๆตามนโยบายของบริษัทฯโดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายดังเดิม)
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท LCD
 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าประเภท LCD 3 ปี
 • ตัว PANEL LCD รับประกัน 1 ปี
 • ฮาร์ดแวร์ รับประกัน 3 ปี
 • หากเกิดจุด DEAD PIXEL รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) หรือตามเงื่อนไขสินค้า ณ วันสั่งซื้อ
MONITOR และ LCD ที่นอกเหนือการรับประกันมีดังนี้
 • ไม่มี Void ของทางบริษัท ฯ
 • Void ของบริษัท ฯ ฉีกขาด
 • สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพสินค้าดังกล่าวถือว่าหมดประกัน
 • กรณีฝากซ่อมสินค้าหมดประกันทางทีมงานจะดำเนินการแจ้งกับทางลูกค้าเพื่อแจ้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เพื่ออนุมัติ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าสินค้าประเภท Flash Drive, Memory Cardและสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
สินค้าประเภท Flash Drive ,Memory Card หรือสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่มี Sticker วอยรับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง/แพ็คเกจ/ซีล/ถุงสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันแปะไว้และนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้ยืนยันแสดงสิทธิ์ในการแจ้งปัญหาขอเคลม/เปลี่ยนหรือซ่อม

ตัวอย่างสภาพสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
ขาปริ้น ไหม้
ขาปริ้น ไหม้
Chip หลุด-หาย
Chip หลุด-หาย
Chip แตก
Chip แตก
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
คราบความชื้น
คราบความชื้น
Chip ไหม้
Chip ไหม้
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
ขา Socket CPU งอ-พับ
ขา Socket CPU งอ-พับ
มีรอยกระแทก บิ่น
มีรอยกระแทก บิ่น
มีรอยกระแทก
มีรอยกระแทก
ขาปริ้นขาดใหม้
ขาปริ้นขาดใหม้
Chip แตก
Chip แตก
ขา Pin ยุบ-หาย
ขา Pin ยุบ-หาย
เขียนปากกาเคมี
เขียนปากกาเคมี
ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก
ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก
น็อตหักคา
น็อตหักคา
Chip ไหม้
Chip ไหม้
Connector แตก ร้าว
Connector แตก ร้าว
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
 • สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันของ Advice มายืนยันตรงกันกับข้อมูลการสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
 • สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊กใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)
 1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
 2. หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาเก็บหมายเลขพัสดุเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หากไม่มีเลขพัสดุการจัดส่งสินค้าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
 3. กรุณาแพ็คสินค้าใส่กล่องที่ไม่ใช่แพ็คเกจของตัวสินค้าเหมือนตอนส่งไป โดยสินค้าจะต้องส่งกลับมาครบทุกชิ้นตามที่ได้รับไป ทั้งตัวอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม ถุง เอกสาร ฯลฯ รวมถึงแพ็คเกจของสินค้า และต้องไม่มีรอยฉีกขาด/รอยเทปกาว และรอยขีดเขียนใดๆที่แพ็คเกจ เพื่อไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีเปลี่ยนตัวใหม่
ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า
ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ) ในกรณีเคลมปกติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ(นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
วิธีส่งเคลมสินค้า
**กรุณาแพ็คสินค้าด้วยกล่องอื่นหรือห่อหุ้มกล่องสินค้าด้วยกระดาษหรือซีนเพื่อป้องกันการขีดเขียน แปะเทปกาวใดๆที่ตัวกล่องแพ็กเกจสินค้าจากบริษัทขนส่ง ห้าม!!ใช้กล่องสินค้าเป็นกล่องนอกพัสดุเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ไม่ได้
กรณีสินค้าภายใน 14 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)
 • ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่ บจก.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (ฝ่ายเคลมออนไลน์) เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 547 0077 กด 9
กรณีสินค้าหลังจาก 15 วัน (เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)
 • ท่าน สามารถส่งสินค้ากลับมาให้ บจก.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (ฝ่ายเคลมออนไลน์) เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของ Advice ท่านสามารถส่งเคลมสินค้าได้ที่ สาขา Advice ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขา Advice ได้ที่นี่ http://www.advice.co.th/wheretobuy/
 • ส่งศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ , โน้ตบุ๊ค เป็นต้น (สามารถสอบถามข้อมูลการขอรับบริการกับทางศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ และกรุณาเตรียมใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันกับทางศูนย์บริการ
ค่าจัดส่งสินค้าเคลม
 • สินค้าที่มีปัญหาจาก โรงงาน, หรือจากการใช้งานปกติ ท่านต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเอง
 • สินค้าที่มีปัญหาจาก บริษัทฯหรือจากทีมงาน เช่น ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ผิด หรือสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้า
(หมายเหตุ**ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าขนส่งเฉพาะสินค้าที่ส่งกลับมาถูกต้องตามเงื่อนไข***เฉพาะที่ส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง Kerry ,DHL เท่านั้น*** กรณีขนส่งเอกชนอื่นๆที่ไม่ใช้ Kerry ,DHL ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าสูงสุดที่ 250 บาทเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในส่วนของการซื้อประกันหรือบริการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากค่าจัดส่ง หากลูกค้าจัดส่งด้วยขนส่งอื่นๆและซื้อบริการเสริมเพิ่มที่มีค่าจัดส่งสูงกว่านี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง)
คำอธิบายความหมายของวันรับประกันสินค้า
 1. สินค้าหมวด All-in-One PC, Desktop PC, Mini PC, Server
 2. วันรับประกัน 3-2-1
    ประกันอะไหล่ 3 ปี
    ประกันค่าแรง 2 ปี
    Onsite Service 1 ปี
 3. สินค้าหมวด CPU, Hard Disk, UPS
 4. วันรับประกัน 3*2*1
    รับประกันตัวสินค้า 3 ปี
    เปลี่ยนสินค้า ณ จุดขาย 2 ปี
    Onsite Service 1 ปี
 5. สินค้าหมวด Notebook
 6. วันรับประกัน 2-2-2
    ประกันอะไหล่ 2 ปี ( Battery ประกัน 1 ปี )
    ประกันค่าแรง 2 ปี
    Onsite Service 2 ปี
  วันรับประกัน 3-3-3
    ประกันอะไหล่ 3 ปี ( Battery ประกัน 1 ปี )
    ประกันค่าแรง 3 ปี
    Onsite Service 3 ปี
 7. สินค้าหมวด Monitor
 8. วันรับประกัน 3:3:6
    ประกันเครื่อง 3 ปี
    Panel ประกัน 3 ปี
    รับเคลมจุดที่ 6
  วันรับประกัน 3:1:6
    ประกันเครื่อง 3 ปี
    Panel ประกัน 1 ปี
    รับเคลมจุดที่ 6
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท Printer
 1. สินค้าที่ลูกค้าได้รับแล้วเกิดปัญหา เครื่องเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า โดยที่สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ / คืนเงินให้ทันที แต่หากมีการปริ้นเทสแล้ว จะต้องดำเนินการส่งตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อพิจารณา เปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือ ซ่อมคืนตัวเดิม
 2. การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้
  1. 2.1 ความเสียหายโดยมีสาเหตุจาก การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

   2.2 ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

   2.3 การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น

  ** การใช้หมึกเทียบเท่า , หมึกเติม , หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย
 3. การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ