รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่ง ภายใน 2 ชั่วโมงรายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่ง ภายใน 2 ชั่วโมง

 1. ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า ต่อ 1 รายการคำสั่งซื้อ
 2. ค่าบริการในการจัดส่ง 400 บาท
 3. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 7 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และอยุธยา  เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
 • กทม
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  เฉพาะ อ.เมือง และ อ.ลาดหลุมแก้ว
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.เมือง
 • สมุทรสาคร
  เฉพาะ อ.กระทุ่มแบน
 • นครปฐม
  เฉพาะ อ.พุทธมณฑล
 • อยุธยา
  เฉพาะ อ.บางไทร และ อ.ลาดบัวหลวง
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-18.00 น.

นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 18.00 น.  ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป

 1. จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
 2. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 2 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินสด ให้ 500 บาท แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  ** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
  • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 2 ชม.
  • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
  • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า 
  • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า  เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา  ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด  เป็นต้น
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 2 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีมอบเงินสด มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป  โดยจะทำการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังการจัดส่งครั้งล่าสุด
 4. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
 5. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร
 6. บริการพิเศษ  ** สินค้าเสียภายใน 7-14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี **