14.0 inch / Intel Pentium 4417U / 4GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / Integrated Graphics / Win10
12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,290.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ผ่าน QC (สภาพกล่องไม่ 100%)
12.5 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,873.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce MX250 2GB / Win 10
25,490.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,452.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 3 3200U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win10
10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,904.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สเปค ICT ปี 62 งบราคา 16,000 บาท
15.6 inch / AMD Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,190.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,304.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated / Linux
16,690.-17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,915.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
14.0 inch / AMD A4-9125 / 4GB DDR4 / 500GB / Integrated / DOS
7,590.-7,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,326.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX130 2GB / Win 10
16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,690.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Core i5-9400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / WLAN / Win 10
14,890.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,482.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-8100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / DOS
10,290.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,715.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Core i5-9400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / WLAN / DOS
14,090.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,348.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i5-9400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Win 10
15,950.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,786.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i7-9700 / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Wi-Fi / Win 10
22,800.-24,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,800.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Core i5-9400 / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB + 128GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / WLAN / Win 10
23,790.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,155.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & Speaker / สเปค ICT ปี 61 งบราคา 16,000 บาท
Intel Pentium G5400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphic / ENDLESS
10,290.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,715.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i7-8700 / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GTX 1050 2GB / Win 10
27,590.-29,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,759.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน