Accessories Notebook
แผ่นติดคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊คกันน้ำ กันฝุ่น
49.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
อุปกรณ์สำหรับล็อคโน๊ตบุ๊ค สำหรับออกงานโชว์ตามบูทต่างๆ (แบบใช้กุญแจ)
90.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 19 Keys
130.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 23Keys
150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 23 Keys
170.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 19 Keys
170.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เก็บสาย
USB / 23 Keys
180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 19 Keys
190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 19 Keys
190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB / 19 Keys
190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เก็บสาย
USB / 19 Keys
210.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เก็บสาย
USB / 20 Keys
220.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ไร้สาย
USB / 23 Keys
240.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless / 18 Keys
270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless / 18 Keys
270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless / 18 Keys
270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Cooling
200.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Cooling
220.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Cooling
400.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแสไฟฟ้าช๊อต และจากฟ้าผ่า สำหรับ adapter ของ Notebook
270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น