7.2Mbps / 3G / Unlock Sim
460.-485.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
150Mbps / 3G / Unlock Sim
995.-1,050.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
21.6Mbps / 3G / Unlock Sim
1,270.-1,330.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
แถม บัตรกำนัล LOTUS มูลค่า 100 บาท
150Mbps / 4G / Unlock Sim
1,760.-1,850.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Micro USB 2.0 : 4G LTE :150Mbps : Unlock SIM
1,770.-1,860.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
แถม บัตรกำนัล LOTUS มูลค่า 100 บาท
150Mbps / 3G/4G / Unlock Sim
1,805.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,205.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,260.-2,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
150Mbps / 3G/4G / Unlock Sim
2,645.-2,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
3,075.-3,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน