เสียเปลี่ยนตัวใหม่
7.2Mbps / 3G / Unlock Sim
460.-485.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
21.6Mbps / 3G / Unlock Sim
1,285.-1,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Micro USB 2.0 : 4G LTE :150Mbps : Unlock SIM
1,770.-1,860.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
1,985.-2,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,260.-2,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,740.-2,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
150Mbps / 4G / Unlock Sim
1,660.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
150Mbps / 3G/4G / Unlock Sim
1,660.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน