All-in-One ASUS
Free Wireless Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i5-8250U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 23.8 inch / GeForce 930MX 2GB / Win10
23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
All-in-One DELL
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Pentium 4415U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win 10
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Core i3-7130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win 10
17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Core i5-7200U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / GeForce MX110 2GB / Ubuntu
21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,825.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i5-7200U / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB + 128GB SSD / 23.8 inch / GeForce MX110 2GB / Ubuntu
26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,699.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i5-7200U / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB + 128GB SSD / 23.8 inch / GeForce MX110 2GB / Ubuntu
26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,699.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse (ในกล่อง)
Intel Pentium J5005 / RAM 4GB DDR4 /HDD 1TB / 19.5 inch / Integrated Graphics / Win 10
11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,079.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i3-7130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 19.5 inch / Integrated Graphics / Win10
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
AMD A9-9425 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win 10
13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,428.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i3-8130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win10
15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,777.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i3-8100T / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win10
16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,952.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i3-8130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / GeForce MX110 2GB / Win10
17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i3-8100T / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / GeForce MX110 2GB / Win10
18,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,301.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i3-8130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB + 128GB SSD / 21.5 inch / GeForce MX110 2GB / Win10
22,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i3-8130U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 23.8 inch / GeForce MX110 2GB / Win10
19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,476.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse
Intel Core i5-8250U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 23.8 inch / GeForce MX110 2GB / Win10
23,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,087.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Keyboard, Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i7-7700T / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB + 128GB SSD / 23.8 inch / Radeon 530 2GB / Win10
39,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,969.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
All-in-One ACER
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Pentium J3710D / RAM 4GB DDR3 / HDD 500GB / 19.5 inch / Integrated Graphics / DOS
9,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,745.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free USB Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Pentium J3710D / RAM 4GB DDR3L / HDD 500GB / 19.5 inch / Integrated Graphics / Win10
10,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,099.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Free Wireless Keyboard & Mouse (ในกล่อง)
Intel Core i3-7100U / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 21.5 inch / Integrated Graphics / Win10
15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,590.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น