เครื่องอ่านบัตร Smart card / USB 2.0
830.-990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
980.-1,180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order
USB Wireless / 150 scans per second
6,790.-7,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,186.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
2,160.-2,380.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second / 2D
3,490.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
1,405.-1,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 72 scan lines per second
1,765.-1,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free Gilf Voucher 100 Bath
USB 2.0 / Scan 1D, 2D, PDF417
3,940.-4,480.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / Scan 1D, 2D, PDF417
4,550.-5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 795.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
2,640.-2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
2,840.-2,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 100 scans per second
3,080.-3,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0
5,650.-5,950.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 987.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 1200 scan lines per second
6,760.-7,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,181.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB Wireless / 100 scans per second
2,670.-2,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีความจำในตัวเครื่อง / RAM 2MB / ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน / ทำงานต่อเนื่องได้100ชั่วโมง
11,900.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,079.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Battery Barcode Scaner For : WX2106
330.-390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free Gilf Voucher 200 Bath
Resolution 203dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
6,130.-6,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,071.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Resolution 203 dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
6,950.-7,550.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,214.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Resolution 203 dpi / Speed 4 นิ้วต่อวินาที
7,330.-8,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,280.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน