เครื่องอ่านบัตร Smart card / USB 2.0
890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0
1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเปลง โปรดเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า
USB Wireless / 150 scans per second
7,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,326.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 100 scans per second
2,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 100 scans per second
1,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 72 scan lines per second
1,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / Scan 1D, 2D, PDF417
4,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 856.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 1650 scan lines per second
5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 924.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 100 scans per second
2,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB 2.0 / 100 scans per second
3,550.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเปลง โปรดเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า
USB 2.0
6,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,170.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
USB Wireless / 100 scans per second
2,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเปลง โปรดเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีความจำในตัวเครื่อง / RAM 2MB / ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน / ทำงานต่อเนื่องได้100ชั่วโมง
12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,253.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
FREE Gift Voucher 200 Bath
Resolution 203dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
6,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,135.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Resolution 203 dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
7,550.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,319.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Resolution 203dpi / Speed 4 นิ้วต่อวินาที
7,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,396.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Resolution 203dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,729.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเปลง โปรดเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า
Resolution 203dpi / Speed 4 นิ้วต่อวินาที
8,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,485.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
กระดาษม้วนความร้อน /�Speed 90 มม.ต่อวินาที
2,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 230 มม.ต่อวินาที
4,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 856.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น