สายส่งสัญญาณ DVI 24+1 TO HDMI ยาว 1.5 เมตร (M/M)
255.-280.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ DVI TO DVI 24+1 ยาว 1.8 เมตร (M/M)
120.-150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ DVI TO DVI 24+1 ยาว 5 เมตร (M/M)
145.-170.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ DVI 24+1 TO HDMI ยาว 1.8 เมตร (M/M)
120.-140.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ Display Port TO Display Port ยาว 1.5 เมตร (M/M)
255.-275.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ Display Port to Display Port ยาว 1.8 เมตร (M/M)
115.-120.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ Display Port to Display Port ยาว 3 เมตร (M/M)
160.-180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ Display Port to Display Port ยาว 5 เมตร (M/M)
205.-220.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Converter Mini Display Port(M) TO Display Port(M)
265.-290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ DVI 24+5 TO VGA ยาว 1.5 เมตร (M/M)
220.-240.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Converter Display Port(M) TO HDMI(M)
365.-390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายส่งสัญญาณ Display Port TO HDMI ยาว 3 เมตร (M/M)
420.-470.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB 3.0 ยาว 1.5 เมตร (M/F)
130.-150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB 3.0 ยาว 1.5 เมตร (M/M)
250.-270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 1.8 เมตร (M/F)
55.-70.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 1.8 เมตร (M/F)
60.-75.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 1.8 เมตร (M/F)
115.-140.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 2 เมตร (M/F)
85.-100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 3 เมตร (M/F)
60.-75.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
สายเชื่อมต่อ USB ยาว 3 เมตร (M/F)
95.-110.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน