CAR CHARGER PISEN
2A&1A
ที่ชาร์จไฟในรถยนต์แบบ USB 2 Ports
235.-249.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1A
ที่ชาร์จไฟในรถยนต์แบบ USB 1 Port
140.-149.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน