3.4 GHz Cores : 4 Threads : 4
5,900.-5,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,031.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.5 GHz Cores : 10 Threads : 20
34,400.-34,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,009.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,110.-2,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,150.-2,200.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
4,190.-4,240.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 732.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,245.-3,320.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
4.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
6,340.-6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,107.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
5,865.-5,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,024.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.8 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,710.-6,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,172.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.0 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,890.-6,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,203.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.0 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,990.-7,090.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,221.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
4,775.-4,850.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 834.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,390.-6,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,116.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 6
7,650.-7,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,336.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 6
7,750.-7,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,354.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
9,690.-9,790.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,230.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 12
13,000.-13,100.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,271.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
13,850.-14,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,419.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
13,200.-13,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,306.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
13,350.-13,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,450.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน