3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,290.-2,330.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,310.-2,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
4,475.-4,550.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 782.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
4,525.-4,650.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 790.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,515.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
4.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
6,740.-6,790.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,177.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.8 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,750.-6,850.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,179.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.8 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,790.-6,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,186.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.0 GHz Cores : 6 Threads : 6
7,490.-7,540.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,308.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.0 GHz Cores : 6 Threads : 6
7,540.-7,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,317.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
5,125.-5,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 895.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
5,225.-5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 913.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 6
8,925.-9,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,559.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 6
9,075.-9,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
10,700.-10,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,567.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
14,240.-14,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,487.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
14,250.-14,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,489.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 8
14,350.-14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,783.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
17,750.-17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,917.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,300.-1,340.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน