เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,545.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
1,745.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.2 GHz Cores : 2 Threads : 4
1,645.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,300.-2,340.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
2,640.-2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,435.-3,500.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
4,840.-4,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 845.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 8
5,425.-5,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 948.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.4 GHz Cores : 6 Threads : 12
4,815.-4,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 841.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
6,915.-6,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,208.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free SSD WD M.2 240GB เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.2 GHz Cores : 8 Threads : 16
8,915.-8,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,557.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.7 GHz Cores : 8 Threads : 16
10,425.-10,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,475.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
7,245.-7,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,265.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.8 GHz Cores : 6 Threads : 12
8,900.-8,950.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,555.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
12,300.-12,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,100.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.9 GHz Cores : 8 Threads : 16
14,300.-14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,498.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน