เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,545.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
1,745.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.2 GHz Cores : 2 Threads : 4
1,545.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,300.-2,340.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
2,560.-2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 7 ชิ้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,260.-3,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 4 ชิ้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
4,720.-4,770.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 824.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 8
5,325.-5,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 930.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.4 GHz Cores : 6 Threads : 12
4,680.-4,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 817.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 8 ชิ้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
6,740.-6,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,177.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
Free SSD WD M.2 240GB เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.2 GHz Cores : 8 Threads : 16
8,640.-8,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,509.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 2 ชิ้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.7 GHz Cores : 8 Threads : 16
10,425.-10,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,475.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
7,140.-7,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,247.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ขายแล้ว 3 ชิ้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.8 GHz Cores : 6 Threads : 12
8,800.-8,850.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,537.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
12,300.-12,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,100.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
3.9 GHz Cores : 8 Threads : 16
14,300.-14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,498.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน