360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
7,110.-7,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,185.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
10,900.-11,100.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,904.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที
19,400.-19,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,389.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / LAN
27,900.-28,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,873.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 180 dpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
25,125.-25,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,389.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
30,550.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,336.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น