360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
7,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,256.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,904.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที
19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,476.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
24,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,349.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
30,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,413.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน