360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
7,030.-7,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,228.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
10,800.-11,100.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,886.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที
19,200.-19,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,354.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 180 dpi / Print : 440 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
20,700.-20,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,616.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 180 dpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
24,850.-25,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,340.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
30,300.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,292.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น