1 TB. Ext. 2.5'' Western Element (Black, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,560.-1,510.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Toshiba Canvio Basic (Black, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,590.-1,550.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Toshiba Canvio Connect II 'Black' 3.0

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,610.-1,560.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Toshiba Canvio Connect II 'Gold' 3.0

Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,610.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Toshiba Canvio Connect II ''White 3.0

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,610.-1,560.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Western My Passport Ultra 2017 (Black, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,620.-1,560.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (White, USB3)

Capacity : 1 TB / USB 3.0
ปกติ 1,650.-1,600.-
**ราคาพิเศษเฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น