เเว่นตา VR
14,100.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,463.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Bluetooth
9,100.-9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,589.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Microphone
3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Mouse Bungee
290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Wrist Rests For Keybord (ที่พักข้อมือ)
425.-450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
สาย SATA UV Red
135.-150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CABLE 6 PIN PCI-E VGA (M/F)
245.-270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CABLE 6 PIN PCI-E VGA
245.-270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CABLE 6 PIN PCI-E VGA
245.-270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
24 PIN ATX CASE
355.-390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CABLE 24 PIN ATX CASE
355.-390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
24 PIN ATX CASE
355.-390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Microphone
3,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Microphone
7,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,308.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน