Hard Disk PC SATA-III (6 TB)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
6,265.-6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,094.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM *For CCTV
6,230.-6,430.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,088.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
6,550.-6,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,144.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM *For CCTV
6,170.-6,320.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,078.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
8,890.-9,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,553.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน