Hard Disk PC SATA-III (8 TB up)
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
8,350.-8,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,458.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 5400 RPM
8,865.-9,090.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,548.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM *For CCTV
8,800.-8,950.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,537.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
9,050.-9,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,581.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
11,025.-11,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,926.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
13,140.-13,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,295.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM *For CCTV
13,300.-13,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,323.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM *For CCTV
13,300.-13,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,323.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 12 TB Rotational Speed : 7200 RPM
18,100.-18,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,161.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 14 TB Rotational Speed : 7200 RPM
19,400.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,389.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 14 TB Rotational Speed : 7200 RPM
19,400.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,389.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน