Set. 4Ch. AHD CCTV
CCTV SET 4CH / DVR : 5ระบบ 2MP(8CH) / Camera : AHD 2MP (4 Pcs.) * Free Host
7,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,326.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AHD DVR 4 Channel
4CH : [AHD/HDCVI/HDTVI@2MP]/IP@5MP/Analog * Free Host
1,620.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4CH : [AHD@2MP]/IP@2MP/Analog * Free Host
1,620.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AHD DVR 8 Channel
8CH : [AHD/HDCVI/HDTVI@2MP]/IP@5MP/Analog * Free Host
2,120.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
8CH : AHD@2MP/Analog * Free Host
2,120.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AHD Bullet Camera Lens 3.6mm
1.3MP / AHD / IP66
600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1.3MP / AHD / IR 20m / IP66 * Dome Type
600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
2.0MP / AHD / IP66
700.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
2.0MP / AHD / IR 20m / IP66
890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AHD Bullet Camera Len 4mm
1.3MP / AHD / IP66
610.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1.3MP / AHD / IP66
1,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AHD Dome Camera Lens
1.0MP / AHD / IR 25m / IP66
420.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Set. 4Ch. HDCVI CCTV
FREE Harddisk 1TB./Cable Power Line100M.
CCTV SET 4CH / DVR : WVR066A / Camera : WVI20142-S3A-2 (4 Pcs.) / Cable Power Line 100M * Free Host + HDD 1 TB
5,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,029.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CCTV SET 4CH / DVR : WVR026X-S2 / Camera : WVI20081 (4 Pcs.) * Free Host
7,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,266.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CCTV SET 4CH / DVR : WVR040-X / Camera : WVI10129-S3 (4 Pcs.) * Free Host
7,650.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,336.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
FREE Harddisk 1TB./Cable Power Line100M.
CCTV SET 4CH / DVR : WVR026X-S2 / Camera : WVI20081 (4 Pcs.) / Cable Power Line 100M * Free Host + HDD 1 TB
8,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,518.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CCTV SET 4CH / DVR : WVR034-4M / Camera : WVI40137 (4 Pcs.) * Free Host
12,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,199.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
FREE Harddisk 1TB./Cable Power Line100M.
CCTV SET 4CH / DVR : WVR034-4M / Camera : WVI40137 (4 Pcs.) / Cable Power Line 100M * Free Host + HDD 1 TB
15,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,793.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CCTV SET 4CH / DVR : SVR5104PB / Camera : SV-1200AL (4 Pcs.) * Free Adapter / Free Host
6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,116.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CCTV SET 4CH / DVR : SVR5104PB / Camera : SV-2231AL Starlight (4 Pcs.) * Free Adapter / Free Host
10,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,817.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น