IP Bullet Camera
0.3M / Lens 3.6 mm / Outdoor
620.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / Lens 3.6 mm / IR 30m / IP67 / PoE * Bullet Type
1,395.-1,480.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
4.0M / Lens 3.6 mm / IR 40m / IP67
5,990.-6,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,046.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0M / Lens 3.6 mm / IR 40m / IP67
6,845.-7,220.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,196.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / Lens 6.0 mm / IR 30m / IP67 / PoE * Bullet Type
1,440.-1,550.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.0M / Lens 3.6 mm / Indoor
510.-540.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / Lens 3.6 mm / IR 30m / IP67 / PoE * Dome Type
1,395.-1,480.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0M / Lens 3.6 mm / IR 20m / IP66
3,575.-3,770.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
1.0M / Lens 4.0 mm / IP66
1,560.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
2.0M / Lens 4.0 mm / IP66 / Starlight
1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
2.0M / Lens 4.0 mm / IP66 / Starlight
1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน