หลอดไฟ LED E27
หลอดไฟ LED MD-tech E27 7W (WW) โทนแสงสีส้ม
94.-99.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
หลอดไฟ LED T8
หลอดไฟ LED HOSHI T8 9W (CW) โทนแสงสีขาว
170.-175.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
หลอดไฟ LED HOSHI T8 18W (CW) โทนแสงสีขาวนวล
175.-180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน