INTEL 1151V2 (Coffee Lake)
Intel H310 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 10xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
1,660.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 9xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
1,860.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 2xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI
1,660.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 2xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
1,720.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 10xUSB / 6xSATA / 1xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
2,018.-2,050.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 4xDDR4 / 4xPCIe / 9xUSB / 6xSATA / 3xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
2,460.-2,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 2xDDR4 / 1xPCIe / 6xUSB / 4xSATA / 1xM.2 / Mini ITX / 1xDVI / 1xHDMI / 1xDisplayPort
3,260.-3,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H370 / 4xDDR4 / 6xPCIe / 12xUSB / 6xSATA / 3xM.2 / ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI / 1xDisplayPort
3,860.-3,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel Z370 / 4xDDR4 / 6xPCIe / 10xUSB / 6xSATA / 3xM.2 / ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
3,560.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI
1,925.-1,950.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
2,118.-2,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 4xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 0xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xHDMI
2,228.-2,260.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H310 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 8xUSB / 4xSATA / 1xM.2 / Micro ATX / 1xDVI / 1xHDMI
2,405.-2,420.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 2xDDR4 / 3xPCIe / 9xUSB / 6xSATA / 1xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI
2,258.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 4xDDR4 / 3xPCIe / 9xUSB / 6xSATA / 1xM.2 / Micro ATX / 1xD-Sub / 1xDVI / 1xHDMI
2,460.-2,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 4xDDR4 / 6xPCIe / 9xUSB / 5xSATA / 1xM.2 / ATX / 1xDVI / 1xDisplayPort
3,438.-3,470.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel B360 / 4xDDR4 / 5xPCIe / 12xUSB / 6xSATA / 2xM.2 / ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort
4,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 749.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H370 / 4xDDR4 / 3xPCIe / 9xUSB / 6xSATA / 1xM.2 / Micro ATX / 1xDVI / 1xHDMI
2,958.-2,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H370 / 4xDDR4 / 6xPCIe / 10xUSB / 5xSATA / 1xM.2 / ATX / 1xDVI / 1xDisplayPort
3,718.-3,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Intel H370 / 4xDDR4 / 5xPCIe / 13xUSB / 6xSATA / 2xM.2 / ATX / 1xHDMI / 1xDisplayPort
4,640.-4,680.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 810.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น