เสียเปลี่ยนตัวใหม่
7.2Mbps / 3G / Unlock Sim
460.-485.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
21.6Mbps / 3G / Unlock Sim
1,270.-1,330.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แถม บัตรกำนัล LOTUS มูลค่า 100 บาท เสียเปลี่ยนตัวใหม่
150Mbps / 4G / Unlock Sim
1,760.-1,850.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Micro USB 2.0 : 4G LTE :150Mbps : Unlock SIM
1,770.-1,860.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แถม บัตรกำนัล LOTUS มูลค่า 100 บาท เสียเปลี่ยนตัวใหม่
150Mbps / 3G/4G / Unlock Sim
1,805.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,205.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,260.-2,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
150Mbps / 4G / Unlock Sim
2,740.-2,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ADSL2+ / N300 / 10/100 / 4 LAN / 1 WAN
1,035.-1,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ADSL2+ / 10/100 / 1 LAN
485.-510.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ADSL2+ / ​N300 / 10/100 / 3 LAN / 1 LAN(Gigabit)
2,180.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ADSL2+ / ​N300 / 10/100 / 1 LAN / 1 LAN(WAN)
980.-1,030.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ADSL / N300 / 10/100 / 4 LAN / 1 WAN(Gigabit)
1,620.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ AC1200 / 10/100 /1000 4 LAN / 1 WAN
2,185.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ADSL / AC1200 / 10/100 /1000 4 LAN / 1 WAN
4,365.-4,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 762.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ADSL / N300 / 10/100/1000 / 4 LAN
1,330.-1,370.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ADSL / AC1200 / 10/100 / 3 LAN / 1 LAN/WAN(10/100/1000)
2,340.-2,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
VDSL/ADSL / AC1600 / 10/100 /1000 3 LAN / 1 LAN/WAN
3,470.-3,650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
N300 / 10/100 / 4 LAN / 1 WAN
1,660.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
AC1200 / 10/100 / 4 LAN / 1 WAN
2,930.-3,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน