13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,873.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,873.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Ubuntu
31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,572.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Ubuntu
31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,572.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
40,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,144.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
42,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,406.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
42,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,406.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i5-8250U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated / Win 10
59,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,463.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i5-8250U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
59,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,463.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
64,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,336.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
13.3 inch / Intel i7-8550U / 16GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
79,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 13,956.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 / Ubuntu
15,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,690.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,777.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 / Win 10
17,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,039.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB +128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,223.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i5-8265U / 4GB DDR4 / 1TB +128GB SSD / GeForce® MX150 2GB / Win10
30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,397.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Ubuntu
22,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,913.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Ubuntu
33,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,921.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB / GeForce MX150 2GB / Ubuntu
35,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,271.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
15.6 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
17,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,039.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น