13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,900.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,428.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 / Win 10
14,820.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,589.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
25,410.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,438.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
27,410.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,788.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
22,180.-23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,874.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Ubuntu
25,590.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,470.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB / GeForce MX150 2GB / Ubuntu
30,300.-32,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,292.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 5 2500U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
14,820.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,589.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
15,280.-16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,669.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8265U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
18,040.-19,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,151.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
18,500.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,231.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
18,500.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,231.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free SSD 120GB. WD
15.6 inch / Intel i5-7200U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce 940MX 2GB / Win 10
19,210.-20,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,355.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 530 2GB / Win 10
21,150.-22,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,694.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 4GB / Ubuntu
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 4GB / Ubuntu
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 520 2GB / Win 10
24,020.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,195.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 4GB / Ubuntu
26,640.-28,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,653.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน