Gaming Notebook MSI
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
28,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,048.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce GTX 1050 4GB / Win 10
39,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,969.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8565U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
46,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,192.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1050Ti 4GB / Win 10
27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,873.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,397.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
34,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
39,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,969.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GTX1650 4GB / Win 10
40,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,144.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
33,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,921.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 1TB + 256GB SSD / GeForce RTX 2060 6GB / Win 10
40,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,144.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce RTX 2060 6GB / Win 10
49,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,716.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce RTX 2060 6GB / Win 10
47,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,367.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce GTX 1060 6GB / Win 10
43,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,668.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
64,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,336.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce RTX 2060 8GB / Win 10
73,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 12,908.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-8750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce RTX 2070 8GB / Win 10
85,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 15,004.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / RTX 2070 8GB / Win 10
66,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,685.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GTX 1660Ti 6GB / Win 10
49,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,716.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / RTX 2060Ti 6GB / Win 10
56,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-8750H / 16GB DDR4 / 1TB / Quadro P2000 4GB / Win 10
61,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,812.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน