Softcase(ในกล่อง) , FingerPrint
12.5 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
40,150.-44,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,013.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง) , FingerPrint
12.5 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
40,150.-44,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,013.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated / Win 10
26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,699.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated / Win 10
26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,699.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,223.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,223.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-7200U / 4GB DDR3L / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win10
29,490.-32,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,151.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง), FingerPrint
13.3 inch / Intel i5-8250U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win10
27,480.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,800.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i7-8565U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
35,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,271.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i7-8565U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
35,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,271.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
AMD A6-9225 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / 14.0 inch / Integrated Graphic / Win 10
9,235.-9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,613.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
FingerPrint
14.0 inch / Intel Pentium N5000 / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win10
11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,079.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
FingerPrint
14.0 inch / Intel Pentium N5000 / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win10
11,160.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,949.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,253.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-8130U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
14,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,515.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Intel Core i3-7020U / RAM 4GB DDR4 / 1TB + 16GB Optane / 14.0 inch / GeForce MX130 2GB / Win 10
15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,777.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน