12.5 inch / Intel i7-7500U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
44,200.-45,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,720.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
แถม W-Mouse Rapoo
11.6 inch / Intel Celeron N3350 / 4GB LPDDR3 / 500GB / Integrated Graphics / Win 10
8,150.-8,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 815.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A6-9220e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Linux
10,210.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,783.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง) , FingerPrint
12.5 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
40,150.-44,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,015.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel Pentium N4200 / 4GB DDR3L / 1TB / Integrated Graphic / Win 10
10,200.-11,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,782.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel Pentium N5000 / 4GB LPDDR4 / 128GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
11,160.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,949.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง) , FingerPrint
12.5 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
40,150.-44,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,015.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel Pentium N5000 / 4GB LPDDR4 / 128GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
11,160.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,949.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A6-9220e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
11,100.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Dos
12,330.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,154.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A9-9420e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Linux
11,100.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i3-8130U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
22,480.-23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,248.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated / Win 10
24,950.-26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,358.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 535 2GB / Win10
14,850.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,594.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A9-9420e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
12,000.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน