ใส่ Micro SD Card ฟังเพลงได้
3 In 1 แบตเตอรี่สำรอง 7800mA ไฟฉาย และ mp3 ในตัว * Output 1 USB DC5V/1000 mA
570.-599.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
8000 - 9000 mAh
Batt Samsung
Capacity 8400 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 1.0A / DC 5V– 2.0A
245.-269.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 8000 mAh / Output 1 USB + Wireless / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 1.0A
725.-749.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
10000-11000 mAh
แถมสายชาร์จ IPHONE และ Micro USB
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.0A / DC 5V-1.0A
255.-289.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แถมสายชาร์จ IPHONE และ Micro USB
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.0A / DC 5V-1.0A
255.-289.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แถมสายชาร์จ IPHONE และ Micro USB
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.0A / DC 5V-1.0A
255.-289.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แถมสายชาร์จ IPHONE และ Micro USB
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.0A / DC 5V-1.0A
255.-289.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A
360.-389.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A
360.-389.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Cable charger For Iphone ,For Micro USB มูลค่ารวม 159 บาท
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-1A / DC 5V-2.1A
400.-429.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Cable charger For Iphone ,For Micro USB มูลค่ารวม 159 บาท
400.-429.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Cable charger For Iphone ,For Micro USB มูลค่ารวม 159 บาท
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-1A / DC 5V-2.1A
400.-429.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.1A / DC 5V-2.1A
420.-459.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.1A / DC 5V-2.1A
420.-459.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.1A / DC 5V-2.1A
420.-459.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
พร้อมสายชาร์ต Iphone, สายชาร์ต Micro usb
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-1A / DC 5V-2.1A
455.-489.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
พร้อมสายชาร์ต Iphone, สายชาร์ต Micro usb
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-1A / DC 5V-2.1A
455.-489.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10400 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.1A / DC 5V-2.1A
395.-429.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10400 mAh / Output 2 USB / DC 5V-2.1A / DC 5V-2.1A
395.-429.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แท้100% /แถมกระเป๋าในกล่อง
Capacity 11000 mAh / Output 2 USB / DC 5V-1.0A / DC 5V-2.1A
385.-419.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน