Print Server / Port Parallel
1,600.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Print Server / Port USB
1,600.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Print Server / Wireless G54
1,880.-2,020.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน