4800 x 1200 dpi
1,240.-1,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขายแล้ว 0 ชิ้น
4800 x 1200 dpi / WiFi * Support : AirPrint / Google Cloud Print
1,290.-1,400.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขายแล้ว 0 ชิ้น
9600 x 2400 dpi / A3
5,350.-5,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 934.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9600 x 2400 dpi / LAN / WiFi / A3 * Support : AirPrint / Google Cloud Print
6,315.-6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,103.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi * เครื่องเปล่าไม่มีหมึก ไม่มีหัวพิมพ์
165.-199.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
2,750.-2,800.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
300 x 300 dpi / WiFi * Support : AirPrint
4,675.-4,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 817.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3 * Support : AirPrint
5,115.-5,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 893.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1440 x 720 dpi / WiFi * ขาว-ดำ * Support : Google Cloud Print
5,340.-5,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 933.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
720 x 720 dpi
3,195.-3,250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3,530.-3,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขายแล้ว 0 ชิ้น
5760 x 1440 dpi / WiFi
9,250.-9,350.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,616.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / Manual Duplex / A3+
13,025.-13,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,275.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / A3+
18,215.-18,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,182.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 4800 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3
15,350.-15,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,681.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
1,740.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขายแล้ว 0 ชิ้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
2,565.-2,600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan * เครื่องเปล่าไม่มีหมึก ไม่มีหัวพิมพ์
490.-540.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
2,960.-3,170.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขายแล้ว 2 ชิ้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi * Support : Google Cloud Print
4,615.-4,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,538.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น