1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
9,800.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,712.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3700 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
14,050.-16,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,454.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
15,000.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,620.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
9,800.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,712.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
11,700.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,044.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
15,600.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,725.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
17,700.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,092.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
29,000.-33,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,065.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4500 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
31,700.-35,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,537.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Projector Home Theater
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
16,700.-18,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,917.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3000 lm / Contrast 10000:1 / Short Throw / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
20,800.-23,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,633.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
7,900.-8,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,380.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
8,950.-9,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,563.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Projector Epson
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง * No Screen
11,500.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,009.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง * No Screen
11,400.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,991.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง * No Screen
18,300.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,196.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
19,800.-21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,458.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง * No Screen
20,200.-21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,528.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1900 x 1200 (WUXGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 15000:1 / Wireless / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
30,000.-32,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,240.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Projector ViewSonic
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3500 lm / Contrast 22000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1, 000 ชั่วโมง
8,440.-9,090.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,474.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น