แถม Micro SD Card 8G
1.0MP / WLAN / 180°
3,425.-3,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
แถม Micro SD Card 8G
1M / PTZ / WLAN * PoE
2,510.-2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1M / PTZ / WLAN
874.-899.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1M / PTZ / WLAN
875.-920.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1M / PTZ / WLAN
875.-920.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1.0MP / PTZ / WLAN
1,020.-1,070.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1.0MP / PTZ / WLAN
1,020.-1,070.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1M / PTZ / WLAN
1,080.-1,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / PTZ / WLAN
1,450.-1,570.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / WLAN / IP66
1,460.-1,580.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0M / Lens 4.0 mm / IR 15m / IP66 / PoE
1,470.-1,580.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0 MP / PTZ / WLAN
1,560.-1,670.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0 MP / PTZ / WLAN
1,560.-1,670.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / PTZ / WLAN
1,620.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0M / Lens 2.4 mm / IR 10m / IP66 * 180°
1,850.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0M / Lens 4.0 mm / IR 15m / IP66
1,990.-2,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.0MP / PTZ / WLAN / IP66
4,290.-4,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 749.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1.3MP / 360° / WiFi * Panoramic bulb E27
1,320.-1,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1.0MP / 185° / WLAN
785.-830.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1.0MP / 185° / WLAN
785.-830.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน