โปรโมชั่นราคาพิเศษ
1.0MP / PTZ / WLAN
1,235.-1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1.0MP / WLAN
1,385.-1,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
0.3MP / PTZ / WLAN
1,825.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน