Microsoft Windows
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
6,455.-6,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,590.-4,650.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 802.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
3,930.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
3,600.-3,650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Microsoft Office
M/S Office Home & Business 2019
7,505.-7,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,311.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
M/S Office 365 Business / 12 Month Subscription
4,495.-4,559.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 785.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
M/S Office Home & Student 2019
3,065.-3,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
M/S Office 365 Home 32/64 Bit / 12 Month Subscription
1,440.-1,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
M/S Office 365 Personal / 12 Month Subscription
1,085.-1,100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 3PC / 1Year / 3U
1,040.-1,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 1PC /1Year
625.-649.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 1U
525.-559.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Internet Security
ป้องกันได้ทั้ง Antivirus Plus และ Internet Security
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 3PC / 1Year / 3U
1,465.-1,519.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 3PC / 1Year / 3U
1,310.-1,349.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year
815.-849.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 1U
690.-750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
655.-679.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1Year / 5U
600.-649.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1Year / 3U
550.-589.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 3U
485.-559.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน