40'' / LED TV / HDMI / USB
10,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,832.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
40'' / Smart TV / HDMI / USB / LAN / WiFi
11,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,989.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
49'' / Smart TV / HDMI / USB / LAN / WiFi
14,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,479.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
49'' / Smart TV / HDMI / USB / LAN / WiFi
16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,952.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
55'' / Smart TV / HDMI / USB / LAN / WiFi
19,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,404.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ขาแขวน TV
Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 26" ถึง 55"
250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 26" ถึง 55"
500.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 32" ถึง 60"
490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น