ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,525.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,625.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,690.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,790.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
1,850.-1,900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS
1,550.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,425.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free Flash Drive Kingston DT104 32GB. มูลค่า 140 บาท
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,480.-2,580.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,340.-4,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,447.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,455.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
5,470.-5,570.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 955.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,020.-3,180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,140.-2,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
5,650.-5,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 942.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
12,450.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
600 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
12,400.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,166.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
900 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
16,500.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,882.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1300 Watts / Back up 6 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
22,600.-23,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,947.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
29,800.-30,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,205.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
900 Watts / Back up 4 Port / Line Interactive UPS
17,050.-17,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,978.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน