เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,510.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,640.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,190.-2,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
2,920.-3,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
1,960.-2,040.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS * No Power input cable
1,530.-1,730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,530.-3,880.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,540.-2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
5,800.-5,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,013.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,490.-4,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 784.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
600 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
11,200.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,956.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,400.-3,700.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
5,550.-5,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 969.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
11,700.-13,100.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,044.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
1300 Watts / Back up 6 Port / Line Interactive UPS
26,700.-27,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,664.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free แก้วน้ำเก็บความเย็น APC มูลค่า 790
2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
28,000.-29,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,891.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2700 Watts / Back up 9 Ports / Line Interactive UPS
44,600.-49,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,790.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
1,340.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
600 Watts / Back up 6 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
3,150.-3,320.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,390.-1,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน