เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS
1,730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,030.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,580.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 800.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
5,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 976.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,253.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,079.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1000 Watts / Back up 8 Ports / Line Interactive UPS
21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,825.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
900 Watts / Back up 4 Port / Line Interactive UPS
19,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,406.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
2,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
600 Watts / Back up 6 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
3,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
425 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น