เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,525.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,690.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,625.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,790.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
1,895.-1,970.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Promotion ประจำเดือน กรกฎาคม ปกติ 1750 ลดเหลือ 1590
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS
1,565.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,425.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,400.-2,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,340.-4,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 758.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,770.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
5,390.-5,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 898.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,225.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
5,965.-6,090.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,042.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
12,300.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,050.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
13,400.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,341.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
900 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
15,700.-16,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,742.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
16,500.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,882.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1300 Watts / Back up 6 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
23,150.-24,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,044.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
600 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS
12,250.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,140.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
900 Watts / Back up 4 Port / Line Interactive UPS
17,650.-18,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,083.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน