ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,410.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,510.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,540.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,640.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,240.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
2,770.-3,380.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
1,940.-2,020.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,340.-3,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,300.-2,450.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
5,650.-5,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 942.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,280.-4,530.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,427.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,500.-3,900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
5,550.-5,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 969.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
12,290.-13,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,147.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free แก้วน้ำเก็บความเย็น APC มูลค่า 790
2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
27,000.-31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,716.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software
1,300.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free Gift Card Lotus 100 บาท
360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,380.-1,430.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free Gift Card Lotus 100 บาท
360 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,580.-1,680.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
400 Watts / Back up 2 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
2,150.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
600 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,010.-3,180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน