เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
7,550.-7,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,319.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
7,825.-8,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,367.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels * Portable
7,875.-8,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,376.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
8,490.-8,790.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,483.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
13,250.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,314.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels / WiFi
15,200.-15,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,655.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน