2.0MP / HDTVI / IR 20m / IP66
6X5.-705.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0MP / HDTVI / IR 20m / IP66
6X0.-750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1.0MP / PTZ / WLAN * PoE
2,XX0.-2,660.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0MP / PTZ / WLAN
9X0.-1,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0MP / WLAN / IP67
1,XX0.-1,620.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0MP / PTZ / WLAN
1,XX0.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1.0MP / PTZ / WLAN
7X5.-790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
1.3MP / 360° / WiFi
9X0.-1,050.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0MP / WLAN / IP66
1,XX0.-1,620.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.0M / Lens 4.0 mm / IR 15m / IP66
1,XX5.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
TN / 1600 x 900 / CR 1000:1 / 250cd:m2 / 5ms / 60Hz
3,XX5.-3,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1600 x 900 / CR 1000:1 / 250cd:m2 / 5ms / 60Hz
2,XX0.-3,100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1920 x 1080 / CR 1000:1 / 300cd:m2 / 2ms / 60Hz
4,XX0.-4,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 838.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1366 x 768 / CR 600:1 / 200cd:m2 / 5ms / 60Hz
1,XX0.-2,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
VA / 1920 x 1080 / CR 3000:1 / 250cd:m2 / 4ms / 60Hz
3,XX0.-3,850.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1920 x 1080 / DCR 100M:1 / 200cd:m2 / 5ms / 60Hz
2,XX0.-2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1920 x 1080 / DCR 100M:1 / 250cd:m2 / 5ms / 60Hz
3,XX0.-3,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
IPS / 1920 x 1080 / CR 1000:1 / 250d:m2 / 5ms / 75Hz
3,XX0.-3,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
IPS / 1920 x 1080 / DCR 80M:1 / 250cd:m2 / 5 ms
3,XX0.-3,900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
TN / 1920 x 1080 / CR 1000:1 / 250cd:m2 / 2ms / 60Hz
3,XX0.-3,800.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 32 GB / USB 2.0
1X5.-160.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 32 GB / USB 2.0
96.-109.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 32 GB / USB 2.0
96.-109.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 16 GB / USB 2.0
81.-88.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 128 GB / USB 3.0
4X0.-540.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 32 GB / Android
1X2.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 16 GB / USB 2.0
83.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity : 32 GB / USB 2.0
96.-109.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Micro SD Card 8 GB / Class 10
83.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
External USB 3.0 * All-in-One
1X5.-250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน