14.0 inch / Intel i3-8145U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,476.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX130 2GB / Win 10
25,100.-26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,384.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-8145U / 4GB LPDDR4 / 256GB SSD / GeForce MX110 2GB / Win 10
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 535 2GB / Dos
14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,603.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1060Ti 6GB / Win 10
37,790.-39,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,601.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1060Ti 6GB / Win 10
45,190.-49,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,893.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
17.3 inch / Intel i7-9750H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce RTX 2070 6GB / Win 10
60,390.-66,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,548.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
28,900.-30,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,048.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
28,900.-30,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,048.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
42,300.-44,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,388.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-9300H / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
34,900.-35,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 /1TB+256GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
32,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,747.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
13,290.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,321.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15,390.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,688.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
45,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,017.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce GTX 1050 3GB / Win 10
38,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,795.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
35,700.-37,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,236.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
35,700.-37,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,236.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
36,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,445.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
12,290.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,147.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน