15.6 inch / AMD Ryzen 5-3550H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1050 3GB / Win 10
20,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,651.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 7-3750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1660Ti 6GB / Win 10
34,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 5-3550H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
24,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,349.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 7-3750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1660Ti 6GB / Win 10
29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,223.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD RYZEN 3 3200U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,428.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX250 2GB / Win 10
23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,390.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX250 2GB / Win 10
23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,090.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-9300H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1050 3GB / Win 10
23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-9300H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,524.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-9300H / 16GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce RTX 2060 6GB / Win 10
59,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,463.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8750H / 8GB DDR4 / 512GB SSD / GeForce GTX 1650 4GB / Win 10
34,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
18,530.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,237.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
12,790.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,234.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
22,740.-24,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,972.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
25,420.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,440.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-9750H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1050 3GB / Win 10
30,430.-31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,315.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse
Intel Pentium J5005 / RAM 4GB DDR4 / HDD 500GB / 19.5 inch / Integrated Graphics / DOS
9,540.-9,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,666.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
USB 2.0 / 24,000DPI / 8 Buttons
2,390.-2,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Interface : USB / RUBBER DOME
250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน