14.0 inch / Intel i3-8145U / 4GB DDR4 / 128GB SSD / Integrated Graphics / Win 10
18,150.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,815.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ICT ปี61 งบ 16,000 และ 21,000
14.0 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Linux
15,200.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,520.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ICT ปี61 งบ 21,000
14.0 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce MX150 2GB / Linux
17,740.-18,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,774.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
25,450.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,545.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8265U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
25,450.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,545.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-8130U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,000.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,300.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-8130U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
14,100.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,410.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-8145U / 4GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
15,900.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,590.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD Ryzen 5 2500U / 8GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphic / Win 10
15,050.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,505.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce MX130 2GB / Win 10
24,200.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,420.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / AMD RYZEN 5 2500U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / Radeon RX 560X 4GB / Win 10
20,850.-21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,642.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
สเปค ICT ปี61 งบราคา 22,000 บาท,ทดแทน V330-81AXA06JTA
15.6 inch / Intel i5-7200U / 8GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / DOS
15,360.-16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,683.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 530 2GB / DOS
15,900.-16,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,777.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i5-8300H / 8GB DDR4 / 1TB / GeForce GTX 1050Ti 4GB / Win 10
23,620.-24,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,126.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A6-9220e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Linux
10,210.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,783.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A6-9220e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
11,100.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A9-9420e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Linux
11,100.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / AMD A9-9420e / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
12,000.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,096.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated / Win 10
24,950.-26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,358.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Softcase(ในกล่อง)
13.3 inch / Intel i5-8265U / 8GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated / Win 10
24,950.-26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,358.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน