ตรวจสอบการรับประกัน

ตรวจสอบวันที่รับประกัน (Barcode Advice)

(e.g.45-0002-0001)
ตรวจสอบวันที่รับประกัน (IMEI/Serial Product)

ตรวจสอบสถานะรับประกัน

(e.g.45-0002-0001)
ผลการตรวจสอบ