ที่ชาร์จไฟในรถยนต์แบบ USB 2 Ports + Bluetooth Audio
255.-279.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Car Charger / USB 3 Ports
335.-359.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
ที่ชาร์จไฟในรถยนต์แบบ USB 2 Ports + Bluetooth Audio
385.-399.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน