Adapter Charger / USB 1 Ports
85.-99.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter Charger / USB 1 Port / Cable Lightning
150.-169.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2.1A
Adapter Charger / USB 1 Port / Cable Lightning
145.-179.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
2A
Adapter Charger USB 1 Ports + Lightning Cable
145.-179.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A
370.-399.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 10000 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A
370.-399.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
แท้100%
Capacity 20000 mAh / Output 2 USB / DC 5V– 2.1A
540.-559.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Capacity 8000 mAh / Output 1 USB + Wireless / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 1.0A
725.-749.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Batt Lithium-Polymer
Capacity 30000 mAh / Output 3 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 1A
765.-789.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Batt Lithium-Polymer
Capacity 30000 mAh / Output 3 USB / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 2.1A / DC 5V– 1A
765.-789.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For Smartphone / Tablet
105.-119.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Bluetooth Headset
265.-299.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Car Charger 2USB+1Cigarette
245.-269.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Gaming Chair
6,590.-6,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,098.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน