Adapter NB Lenovo 20.0V - 3.25A / 7.9 x5.5mm
540.-590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB ACER 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For : NB Lenovo
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For: NB Lenovo
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Samsung 19V - 3.16 / 5.5 x 3.0mm
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
600.-650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For: NB Dell
660.-720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For: NB Dell
660.-720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For: NB Dell
660.-720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For:NB SONYAdapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.5 x 4.4mm
660.-720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
For:NB Toshiba
660.-720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
680.-730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
By Order
Adapter NB Asus 19V - 1.75A / 4.0 x 1.3.5mm
730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
680.-730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.3.5mm
680.-730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.5 x 3.0mm
675.-730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Lenovo 20.0V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
680.-730.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
680.-740.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB Lenovo 19.0V - 6.15A / USB Tip
700.-750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน